Sănătate

Încă o dată despre bomba de la Rezina

Puţină istorie

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1543 din 29 noiembrie 2002, 1800 tone de pesticide interzise şi inutilizabile (PII) urmau să fie adunate din toată republica şi stocate în fostul depozit de materiale explozibile de lângă Păpăuţi, ca apoi să fie incinerate în cuptorul fabricii de ciment din Rezina.
Sondajul efectuat în ianuarie-februarie 2003 de redacţia săptămânalului “Cuvântul” împreună cu primăriile Rezina, Păpăuţi, Mateuţi a demonstrat că populaţia din aceste localităţi, ca şi consilierii locali, sunt împotrivă.
Ultimul cuvânt urma să-l spună Consiliul raional. La şedinţa din 16 octombrie 2003 a participat un desant impunător de demnitari din ministerele Agriculturii, Ecologiei, Apărării. Şi pentru ca argumentele să pară mai convingătoare, oaspeţii de la Chişinău în repetate rânduri au precizat că, în cazul susţinerii poziţiei Guvernului, localităţile situate în zona depozitului vor beneficia de resurse suplimentare pentru reparaţia drumurilor, surselor de apă potabilă, amenajarea teritoriilor etc. Dar, după o discuţie furtunoasă, contradictorie, analizând toate argumentele “pro” şi “contra”, consiliul raional a respins unanim decizia Chişinăului.
Guvernul a fost nevoit să-şi revadă poziţia. Conform noii Hotărâri, autorităţile locale au fost obligate ca o comisie specială să găsească în fiecare raion un depozit pentru toate PII. Potrivit consilierului V. Rusu, prin luna martie comisia a fost la depozitele unde mai erau pesticide şi a convenit că cel mai potrivit ar fi ca, după o reparaţie corespunzătoare a clădirii şi reambalarea pesticidelor, cele circa 14 tone de chimicale, să fie stocate în depozitul din Horodişte.
Primarul de Horodişte, I.Domentii a spus că, pornind de la propunerea comisiei, a fost discutată chestiunea cu activul primăriei şi agenţii economici din teritoriu şi s-a convenit că dacă vor fi alocate sursele necesare pentru reparaţia clădirii, administraţia comunei ar accepta varianta dată. Noi, a precizat I. Domentii, am calculat că pentru repararea depozitului ar trebui vre-o 26 mii de lei. Dar nimeni nu a mai revenit la problema dată.
 

Enigme birocratice

Unii membri ai comisiei aşteptau că problema va fi pusă în discuţie la şedinţa Consiliului raional din 23 aprilie 2004. Dar în ordinea de zi a fost inclusă altă chestiune: ”Cu privire la paza depozitului din Păpăuţi”.
Faptul atunci a trezit nedumerirea unor consilieri. De ce Consiliul raional trebuie să aloce bani pentru paza depozitului, întrebau ei, dacă obiectivul trebuie transmis primăriei, care l-ar putea da în arendă, soluţionând astfel problema pazei, dar şi câştigând nişte bani? V. Ciorici, preşedintele raionului, a insistat ca primăriei Păpăuţi să-i fie alocaţi din fondul disponibil 34164 lei, deşi primăria, după cum a mărturisit mai apoi primarul L. Balan, nu solicitase aceşti bani. Consilierii comunişti, care constituie majoritatea în Consiliu, au legiferat cuminţi dorinţa preşedintelui.
La sfârşitul lunii iulie, un grup de militari din componenţa companiei Protecţie Chimică a batalionului de genişti, dislocat în Negreşti, Străşeni, a reambalat şi a transportat la depozitul din Păpăuţi toate pesticidele din raionul Rezina. Primarul de Păpăuţi spune că a aflat despre stocarea pesticidelor abia atunci când a fost contactat de ziarişti.

Militarii îşi riscă sănătatea

Timp de două săptămâni, 12 soldaţi în frunte cu locotenentul Ion Cibotaru au ambalat 28,32 tone de chimicale solide şi 5 tone lichide. Potrivit lui Ion Ciorici, martor permanent al procesului de ambalare, soldaţii au lucrat nu mai puţin de 6 ore pe zi, preponderent dimineaţa şi seara. Dânsul consideră că condiţiile de muncă ale acestora au fost periculoase şi tinerii, mai devreme sau mai târziu, vor simţi pe propria piele urmările acestui fapt. Conform instrucţiunilor, ei trebuiau să muncească nu mai mult de 4 ore pe zi. La o temperatură ce depăşea la umbră 30 grade de căldură, dotaţi cu măşti antigaz, tinerii au fost obligaţi să lucreze, timp de două săptămâni, fără să fi avut posibilitate, măcar o dată, să facă baie. Combinezoanele erau îmbibate cu chimicale. Toate lucrările au fost executate manual. La Horodişte lumea vorbea că bieţii soldaţi deseori puteau fi văzuţi vomitând în preajma depozitului. Li se dădeau nişte pastile şi ei reveneau la lucru. După cum a afirmat Ion Ciorici această ambalare a fost, de fapt, una intermediară, chimicalele urmând să fie reambalate în butoaie de polietilenă, care la moment lipsesc.

Cine a decis?

Luni seara a avut loc şedinţa extraordinară a consiliului local Păpăuţi, chestiunea principală fiind stocarea, în opinia consilierilor, nelegitimă a pesticidelor în depozitul de lângă sat. La şedinţă a participat şi preşedintele raionului Valeriu Ciorici împreună cu o parte din membrii comisiei formate de Consiliul raional în octombrie 2003.
Rugat să se pronunţe, Ciorici a spus că aşa a decis comisia, propunerea căreia urmează să fie examinată la şedinţa următoare a Consiliului raional. În opinia dumnealui, varianta dată este cea mai reuşită, depozitul din Horodişte fiind neîncăpător pentru cele 33,320 kg de chimicale şi ambalaj.
Membrul comisiei, consilierul Valeriu Rusu a precizat pentru “Cuvântul” că comisia a ajuns la concluzia dată în şedinţa din 30 iulie 2004. Amintim că la 30 iulie toate chimicalele erau deja stocate în depozitul de lângă Păpăuţi, iar în ajun subsemnatul adresase preşedintelui raionului câteva întrebări la temă, inclusiv pe cea din subtitlul de mai sus.

Fiecare cu interesul său

Mai mulţi responsabili de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale sunt de părere că stocarea tuturor PII în nişte depozite centralizate, amenajate conform regulilor în vigoare este o soluţie bună, care ar salva Moldova de o sursă periculoasă de poluare a mediului. Valeriu Ciorici, de asemenea, se străduia să convingă consilierii din Păpăuţi că ceea ce s-a făcut, e spre binele întregului raion. Or, la Trifeşti, Cogâlniceni, în alte localităţi, depozitele nu aveau uşi şi ferestre, otrăvurile fiind lăsate în voia sorţii. Nimeni nu pune la îndoială că în modul de păstrare a PII de mult trebuia făcută ordine.
La Păpăuţi, dar nu numai, lumea este indignată de altceva: în timp ce Guvernul şi-a revizuit, până la urmă, Hotărârea în conformitate cu deciziile autorităţilor locale din Rezina, Păpăuţi, Mateuţi, conducerea raionului şi-a permis să neglijeze completamente opinia şi interesele autorităţilor locale, dar şi a populaţiei din regiune.
Preşedintele raionului V. Ciorici a recunoscut în cele din urmă că ceea ce s-a întâmplat “este greşeala noastră şi suntem gata s-o corectăm”. P. Vârlan, vicepereşedintele raionului a încercat să convingă consilierii de Păpăuţi, că “aceste chimicale sunt “păcatele raionului nostru”, pe care tot noi trebuie să le ispăşim”. Cineva dintre consilieri i-a replicat că păpăuţenii şi-au înghiţit deja porţia lor de pesticide. După cum susţinea învăţătoarea L. Rusnac, lumea la Păpăuţi “moare pe un cap, o mulţime de copii se nasc cu handicap şi suntem nevoiţi să-i trimitem la şcolile auxiliare, cancerul, bolile aparatului respiratoriu au pus stăpânire pe sat”.

Consilierii au cerut evacuarea

În şedinţa din 2 august, consiliul local Păpăuţi, făcând trimitere la mai multe acte normative, a decis: a cere de la conducerea raionului reambalarea celor 33320 kg de chimicale conform cerinţelor actuale şi evacuarea lor din depozitul de lângă Păpăuţi timp de 15 zile. Responsabil de executarea deciziei a fost numit primarul L. Balan.

Materialele de pe platforma www.investigatii.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice.

Comentarii