Apel // Societatea civilă, îngrijorată de încălcarea dreptului cetățenilor de acces la informații

În contextul Zilei Internaţionale a Accesului la Informaţii, societatea civilă îşi exprimă îngrijorarea faţă de neglijarea dreptului cetăţenilor Republicii Moldova de a accesa informaţia de interes public. Mai multe autorităţi publice au refuzat, sub diverse pretexte, pe parcursul ultimilor ani, să ofere informaţia solicitată de către reprezentanţii societăţii civile.

Dreptul cetățeanului a de avea acces la informația de interes public trebuie să fie unul puternic și fucțional, astfel încât să poată utilizat drept instrument de apărare a drepturilor și libertăţilor civice pentru a facilita participarea publică la luarea deciziilor şi pentru a responsabiliza guvernele.

Anul acesta se împlinesc şaisprezece ani de la adoptarea Legii privind accesul la informaţie (Nr. 982 din 11.05.2000). Pe parcursul acestei perioade, organizaţiile societăţii civile au depus eforturi semnificative pentru a asigura ca această lege să fie implementată eficient. Aceste eforturi nu au fost în zadar. Înțelegerea dar și atitudinea autorităților publice față de solicitările de informații s-au îmbunătățit considerabil.

Totuși trebuie să remarcăm că la 16 ani de la adoptarea legii, carențe mai există, iar acestea nu sunt excepții. Autoritățile publice preferă să interpreteze restrictiv orice prevedere ambuguă din legislație, în defavoarea solicitantului de informații. Așa se întâmplă, de exemplu, în cazul aplicării Legii privind achizițiile publice. Documentul nominalizat  nu obligă expres autoritățile să ofere un grad de informații mai extins asupra procedurilor de achiziții, dar nici nu le interzice acest lucru. Singura excepție se referă la cazurile cînd  oferirea unor astfel de  informații poate prejudicia interesele ofertanților la procedura de achiziții.

De doi ani, Legea privind protectia datelor personale este folosită în multe cazuri drept paravan pentru a îngrădi accesul la informația de interes public și a-i proteja pe demnitarii cu probleme de integritate și nu numai.

Sub acest pretext, bunăoară, Președinţia a refuzat să ofere jurnaliștilor informația despre persoanele care au fost onorate cu distincții de stat. Într-un alt caz instituția prezidențială a refuzat să facă publică informația despre judecătorii respinși de către șeful statului la pormovare. Ambele cazuri au ajuns în instanță, dar a fost dat cîțtig de cauză Președinției și nu jurnaliștilor. Prin astfel de cazuri se crează un precedent periculos pentru dreptul cetățeanului la informația de intertes public. Astfel, reprezentanții societății civile, la fel și cetățenii Republicii Moldova, sunt nevoiți să cheltuie timp și resurse pentru a-și apăra în instanță dreptul de a obține informații de interes public de la autoritățile publice plătite din banii contribuabililor. . 

Să amintim că printre obiectivele Legii privind accesul la informații, sunt:

a) crearea cadrului normativ general al accesului la informaţiile oficiale;

b) eficientizarea procesului de informare a populaţiei şi a controlului efectuat de către cetăţeni asupra activităţii autorităţilor publice şi a instituţiilor publice;

c) stimularea formării opiniilor şi participării active a populaţiei la procesul de luare a deciziilor în spirit democratic.

Astfel, solicităm tuturor autorităților publice (atît la nivel central cît și local), precum și instituțiilor subordonate acestora, care sunt finanțate din bugetul public și/sau prestează servicii publice, să respecte prevederile Legii privind accesul la informație și să ofere neîngrădit, complet și la timp, informația solicitată de către cetățeni. 

Principiul care stă la baza dreptului de acces la informaţie este că instituţiile publice sunt alese de popor şi susţinute de contribuabili, de aceea cetățeanul este îndrept să cunoască cum este folosită această putere şi cum sunt cheltuiţi acei bani. Acest drept de acces la informaţie însărcinează guvernul cu două obligaţii cheie:

-   de a publica şi a disemina informaţia de bază despre activităţile diferitor instituţii publice.

-  de a primi cereri pentru informaţii de la public şi de a răspunde, fie prin a permite publicului accesul  la, fie prin a expedia copii ale documentelor sau informaţiilor deţinute de instituţiile publice.

 Organizațiile semnatare:

 
1.       Asociația Pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)

2.       Centrul de Investigații Jurnalistice

3.       Promo-LEX

4.       Centrul de Promovare a Libertății de Exprimare și a Accesului la Informație Acces Info

5.       Transparency International Moldova

6.       Centrul de Resurse Juridice din Moldova

7.       Asociaţia Presei Independente

8.       Centrul Independent de Jurnalism

9.       Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)   

10.     IPRE

11.     Asociația Micului Bussiness

12.     Mișcarea Ecologistă