Bani publici

Drumuri cu interese în Chișinău II: milioane de lei aruncate pe drumuri cu probleme

Strada Alecu Russo. Foto: CIJM

Documentarea mai multor achiziții pentru construcția și repararea drumurilor în capitală a scos la iveală firme cu probleme, nereguli în procesul de achiziții și după finalizarea lucrărilor, dar și interese private pentru banii publici. 

Dorin Chirtoacă prezintă raportul de activitate. Foto: CIJM

La finele anului 2015 primarul capitalei Dorin Chirtoacă prezenta drept realizări importante în mandatul său modernizarea a peste 20 de strazi, poduri si intersectii cu o suprafață de circa 600.000 m2, în comparație cu perioada 1989 – 2007 (18 ani), când au fost modernizate 380.000 m2. În 2016 cele mai multe drumuri încă nu sunt finalizate, cele modernizate au fisuri, iar chișinăuenii semnalează tot mai multe probleme.  

Bulevardul Alecco Ruso –100 mln lei, 2 ani, executari amânate și probleme după reconstrucție

După câţiva ani de la finalizarea renovării străzii Alecu Russo din capitală, zeci de încălcări continuă să iasă la iveală. Trei membri ai grupului de lucru, printre care şi Dorin Chirtoacă, care a desemnat compania câştigătoare a licitaţiei, nu au semnat declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate, iar unii membri ai grupului se schimbau fără nici un motiv.  Mai mult, pe o portiune  de doi kilometri de drum reparat au apărut gropi şi fisuri, iar pe alocuri există deja porţiuni neacoperite cu asfalt. Pe lângă acestea, pe trotuare, printr-un stat gros de asfalt creşte iarbă. 

Expert Grup care a monitorizat achiția după finalizarea lucrărilor, a constatat mai multe abateri, printre care faptul că ordinul de constituire a grupului de lucru, semnat de primar a fost emis după lansarea achiziţiei publice. Pe lângă acestea, nu s-a coordonat publicarea anunţului de invitaţie a buletinului de achiziţie pe un site al Uniunii Europene, deoarece această achiziţie era finanţată din două surse, prima fiind bugetul municipiului Chişinău, iar a doua fiind un credit al Corporaţiei Internaţionale Financiare. Una dintre condiţiile Corporaţiei Internaţionale Financiare este că la asemenea achiziţii să se publice anunţul pe un site al UE cu cel puţin 45 de zile înainte de depunerea documentelor. 

De asemenea, experţii au identificat trei factori care indică că achiziţia a fost aranjată şi există un risc de corupţie. „Am identificat că componenţa grupului de lucru la deschidere, la evaluare şi la adjudecarea contractului a fost diferită. La evaluare au fost schimbate două persoane – nu au fost Nistor Grozavu şi Petru Ghilaş. Aceste persoane au apărut la adjudecarea contractului, dar nu au fost prezente şi la deschiderea ofertelor”, a subliniat Iurie Marcotâlo, adăugând că în dosarul de achiziţii publice nu există procese verbale care ar argumenta schimbarea membrilor, fapt care generează un risc de corupţie sau de aranjamente pentru a decide compania câştigătoare. „Trei persoane din grupul de lucru nu au semnat declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate. Aceste persoane sunt Dorin Chirtoacă, care a fost preşedintele grupului de lucru, Nistor Grozavu şi Petru Ghilaş. Dacă nu semnează, există riscul că sunt conflicte de interese şi conform cadrului legal, Agenţia de Achiziţii Publice ar putea anula în aşa caz licitaţia”, a declarat Iurie Morcotîlo.

Totodată, expertul a declarat că pentru reconstrucţia străzii Alecu Russo au fost cheltuiţi 100 de milioane de lei, iar termenul de dare în exploatare a fost modificat de câteva ori.

Acum drumul are şase benzi de circulaţie, au fost amenajate trei sensuri giratorii, la intersecţie cu bulevardul Moscova, strada Nicolae Dimo şi strada Mihail Sadoveanu.

Șeful Direcției municipale transport, Igor Gamrețchi, are o explicație pentru această stare de lucruri: „Fisurile au apărut pe motiv că baza acestei străzi este din plăci de beton. În mod normal, noi înțelegem că, indiferent cât de adânc ar fi stratul de asfalt cu care am intervenit noi, și substratul de binder, și stratul de finisare, o să avem în termeni lungi anumite fisuri deoarece nu este un strat omogen și fiecare corp joacă aparte”.

Licitație aranjată?

Straco Grup şi compania câştigătoare Delta ACM, ar fi coordonat ofertele în aşa fel încât Delta ACM să câştige (documente si schema)

Un raport prezentat în anul 2015 de președintele Comisiei de anchetă din cadrul CMC,   Veaceslav Bulat, arată că în cadrul licitaţiei au fost admise ofertele unor companii care nu întrunesc criteriile de calificare. „Fiecare ofertant trebuia să prezinte o confirmare a managementului calităţii. Compania câștigătoare a prezentat astfel de certificate doar că nu am găsit certificarea lucrărilor de reabilitare a sistemului public. La licitație trebuiau admise companii care au experiență în domeniul reabilitării drumurilor urbane, dar au fost admise din cele care au efectuat lucrări pe drumuri naţionale”, a menționat Veaceslav Bulat.

„Licitația s-a realizat cu derogări de la prevederile documentației de licitație, derogări de la regulile BERD, precum şi de la legislaţia în vigoare. Recomandăm Direcției transport să inițieze de urgență o procedură de modificare a contractelor de împrumut, ori peste câteva zile ele expiră. Să fie constituită o nouă Comisie de evaluare în care să fie reprezentanții CMC și astfel să fie negociată cu instituţiile financiare o procedură de reevaluare a rezultatelor licitației”, a precizat Veaceslav Bulat.  În context, consilierul din cadrul fracțiunii comuniștilor, Victor Gurău, a menționat că raportul în cauză vorbește despre fraudă, uz de fals, trafic de influență și corupție vădită. „Din start s-a constatat că compania câștigătoare a fost favorizată. Această companie nu are calificarea necesară certificată la nivel internațional. Rezultatele licitației sunt nule deoarece contravin modalității BERD pentru petrecerea unor astfel de licitații”, a declarat Victor Gurău.  La rândul lui, consilierul fracțiunii liberale, Oleg Cernei, a calificat raportul drept unul pertinent, axat pe corectitudinea gestionării banilor publici. „Această scrisoare ne demonstrează ca s-au cheltuit bani enormi. A fost o bătaie de joc de aceste documente foarte strategice. Raportul acesta este cel mai profesionist care a fost făcut, de aceea rugămintea este sa lăsam chichiţele și să-l analizăm pentru că în joc sunt 600 de milioane de lei”, a spus Oleg Cernei.

Primarul Dorin Chirtoacă a declarat că Banca Europeană pentru Construcţie şi Dezvoltare (BERD), care urmează să finanțeze reabilitarea acestor străzi, se arată îngrijorată că aleşii locali tergiversează aprobarea unor strategii importante. Poziţia BERD a fost prezentată într-o scrisoare adresată primăriei. „Toate acuzaţiile care s-au făcut sunt irelevante și nu au suport juridic, este o acțiune politică, îndreptată împotriva primăriei și a oraşului. Dacă BERD va retrage finanțarea după aprobarea acestui raport voi ataca în judecată fiecare consilier, care va vota pentru distrugerea Chişinăului și voi cere despăgubiri 22 de milioane de euro, atât cât costă proiectul pentru a-l putea duce la capăt”, a precizat Dorin Chirtoacă

Interese și firme dubioase la construcția străzii Podgorenilor  

Un alt proiect, probleme similare.  Din cele trei companii, care au depus documentele de licitație pentru construcția străzii Podgorenilor din sectorul Buiucani al capitalei, două au legături strânse între ele – ”Lucet – Comerț” SRL și ”Comalion & Co” SRL. Aceste companii sunt înregistrate pe aceeași adresă – mun. Chișinău, str. Brâncuși, 110, ap. 53. Adresa sediului acestor două companii variază în Procesul verbal de deschidere a ofertelor și în Hotărârea grupului de lucru cu privire la adjudecarea lucrărilor. Astfel, dacă în procesul verbal companiile aveau aceeași adresă, în Hotărâre adresa a fost schimbată pentru Lucet - Comerț SRL pe str. Petricani 19/4. În contractul de antrepriză, încheiat între DGTPCC și compania dată, figurează nu strada Petricani, dar Brâncuși.

În procesul verbal de deschidere a ofertelor există neconcordanță în ceea ce ține de numărul companiilor care au cumpărat și celor care au depus documentația de licitație. Bunăoară este indicat că documentația a fost procurată de trei companii și la deschidere au participat tot trei companii. Pentru a participa la deschidere aceste companii trebuiau să depună oferta lor. Totodată, atât în procesul verbal, cât și în Hotărâre figurează doar două companii care au depus ofertele.

Probabilitatea coluziunii între companiile menționate și lipsa eforturilor autorității contractante de a asigura o concurență cât mai largă din partea ofertanților contravine art. 6 c) din Legea Nr. 96 din 13.04.2007.

Suma contractului final coincide practic cu suma indicată în planul de achiziții. Astfel, în contractul de achiziții suma estimativă este de 3845 mii lei, atunci suma contractului este de 3 845 818,43 lei, sau doar cu 818 lei mai mult decât în plan. Această diferență de doar 0,02% este un indiciu adițional că licitația dată ar fi fost trucată, deoarece probabilitatea a astfel de coincidențe este extrem de joase, precum și faptul că astfel de coincidențe au fost identificate și în alte licitații.   

Există diferențe în sumele indicate în contractul adjudecat și hotărârea de adjudecare a contractului respectiv. Dacă în hotărâre suma propusă de compania câștigătoare este de 3 845 818,43 de lei fără TVA, atunci în contractul semnat este indicat aceeași sumă, dar cu TVA. De asemenea, în darea de seamă către AAP, figurează suma dată cu TVA.

Strada Studenților – din nou Lucet Comerț

Strada Studenților. Foto: CIJM

A fost depusă o singură ofertă de către Lucet-Comerț SRL. Suma ofertei comerciale a companiei date a fost de 16 180 mii lei, ceea ce constituie 99.9% din prețul planificat al lucrării. Coincidența atât de mare a prețurilor menționate poate fi explicată prin lipsa concurenței. 

În raportul de evaluare este indicat ca președinte a grupului de lucru Igor Gamrețki (șef interimar al DGTPCC), în timp ce în procesul verbal de deschidere a ofertelor președintele grupului de lucru este indicat Teodor Josan (vice-director al DGTPCC). De asemenea, în procesul verbal de deschidere nu este indicat faptul că ar fi avut o înlocuire a lui I. Gamrețki de către T. Josan. Astfel, a avut loc modificarea grupului de lucru la etapa de evaluare a ofertelor.

Bulevardul Ștefan cel mare – întârzieri cu duiumul

Au fost cumpărate trei pachete de DEPO de către companiile Comalion & Co SRL, Nicones-Grup și Lucet – Comerț SRL. Au depus ofertele două companii Comalion & Co SRL și Lucet – Comerț SRL.

Din cele trei companii, care au depus documentele de licitație, două au legături strânse între ele – ”Lucet – Comerț” SRL și ”Comalion & Co” SRL. Aceste companii sunt înregistrate pe aceeași adresă – mun. Chișinău, str. Brâncuși, 110, ap. 53.

Totodată adresa acestor două companii variază în Procesul verbal de deschidere a ofertelor și în Hotărârea grupului de lucru cu privire la adjudecarea lucrărilor. Astfel, dacă în procesul verbal companiile aveau aceeași adresă, în Hotărâre adresa a fost schimbată pentru ”Lucet - Comerț” SRL pe str. Petricani 19/4. În contractul de antrepriză, încheiat între DGTPCC și compania dată, figurează nu strada Petricani, dar Brâncuși.

În procesul verbal de deschidere a ofertelor există neconcordanță în ceea ce ține de numărul companiilor care au cumpărat și celor care au depus documentația de licitație. Astfel, este indicat că documentația a fost procurată de trei companii și la deschidere au participat tot trei companii. Pentru a participa la deschidere aceste companii trebuiau să depună oferta lor. Totodată, atât în procesul verbal, cât și în Hotărâre figurează doar două companii care au depus ofertele.

Probabilitatea coluziunii între companiile menționate și lipsa eforturilor autorității contractante de a asigura o concurență cât mai largă din partea ofertanților contravine art. 6 c) din Legea Nr. 96 din 13.04.2007.

Suma contractului final coincide practic cu suma indicată în planul de achiziții. Astfel, în contractul de achiziții suma estimativă este de 3845 mii lei, atunci suma contractului este de 3 845 818,43 lei, sau doar cu 818 lei mai mult decât în plan. Această diferență de doar 0,02% este un indiciu adițional că licitația dată ar fi fost trucată, deoarece probabilitatea a astfel de coincidențe este extrem de joase, precum și faptul că astfel de coincidențe au fost identificate și în alte licitații.

Deși planul de achiziții a fost elaborat, el nu a fost publicat pe pagina oficială a DGT. Acest fapt contravine atât Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziții publice și planificarea acestora, dar și deciziei CMC de aprobare a bugetului municipiului, în care este clar stipulat obligativitatea publicării acestui plan.

Totodată există diferențe între sumele estimative publicate în anunțul de intenție și planul de achiziții. În anunțul de intenție suma este de 2750 mii lei fără TVA (sau 3300 mii lei cu TVA), iar în planul de achiziții de 3845 mii lei, sau de 1.2 ori mai mult. Diferența respectivă este stranie, deoarece ambele documente datează din aceeași lună. Și anume, atât anunțul de intenție, cât și planul de achiziții au fost elaborate/publicate în luna mai.

Drept forme de garanție pentru ofertă autoritatea contractantă a indicat a) scrisoare de garanție bancară; b) cauțiune; c) acreditiv ”stand-by”; d) cambie simplă; e) asigurarea răspunderii contractuale prin intermediul companiilor de asigurare. Forma de garantare din punctul (e), însă, nu este stipulată în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări.

Contracte aditionale

Au fost încheiate două contracte adiționale pentru a prelungi termenul de valabilitate a contractului. Scopul era de combina contractul dat cu cel de reabilitare a străzilor din proiectul finanțat de BERD. Din considerentele că a avut loc întârzieri în procesul de implementare a proiectului BERD, perioada de execuție a contractului pentru rețelele electrice a fost extins până la finele anului 2016. Astfel, din cauza întârzierii proiectului BERD a fost amânată și implementarea contractului dat.

Totodată, conform condițiilor contractului majoritatea lucrărilor trebuiau executate în anul 2013, deci până la încheierea contractului cu BERD și demararea lucrărilor pe străzile corespunzătoare. Astfel, lucrările la canalele pentru rețelele electrice trebuiau finalizate în 4 luni și din momentul începerii sezonului favorabil, dar în anul 2013 trebuia executate lucrări în mărime de 3 mil. Lei, deci circa 78% din suma alocată. În așa mod, lucrările nu au demarat în anul menționat și au fost amânate pentru 2014, când a apărut posibilitatea de a condiționa executarea lucrărilor pentru canale electrice cu implementarea contractului BERD. 

Bulevardul Negruzzi – aceeași poveste

Procesul de identificarea a priorităților de lucrări capitale în mun. Chișinău nu este transparent. Nu există un algoritm sau un program bine stabilit care să identifice căile de comunicații prioritare pentru construcție și reconstrucție capitală. Deși, pe pagina oficială a DGTPCC este plasata lista străzilor cu un grad de uzură avansat, lipsește un set de indicatori în baza cărora să se selecteze acestea în lista de priorități. Această informație lipsește și în Planul Urbanistic General.

Autorităţile au promis că vor face totul ca aceste lucrări să fie executate la timp şi calitativ. Economistul  Iurie Morcotâlo  este sceptic. „Din cauza legislaţiei imperfecte, la licitaţiile organizate de autorităţi, de regulă, câştigă companiile ce oferă cel mai mic preţ. Acestea nu sunt întotdeauna şi cele mai pregătite pentru asemenea lucrări, iar ulterior se constată că devizul de cheltuieli este cu mult mai mare. Aşa că, de multe ori, companiile cer revizuirea contractelor“, a explicat economistul. El sussţine că ar trebui să intervină şi finanţatorii străini. „Instituţiile financiare internaţionale sunt prea tolerante şi acceptă cu prea mare uşurinţă modificarea clauzelor din contracte. În plus, cred că autorităţile de la Chişinău ar trebui să ajusteze legislaţia astfel încât la licitaţii să câştige nu cei care oferă cel mai mic preţ, ci cei mai buni“, a adăugat expertul.

Ministerul Transportului

Acum un an, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor din Republica Moldova avertiza mai multe companii constructoare de drumuri că le va aplica amenzi usturătoare pentru că întârzie lucrările de reabilitare a unor segmente de drumuri naţionale. Constructorii n-au luat în serios avertismentul şi au continuat să tragă de timp.

Investigația a fost realizată în cadrul Campaniei „Banii publici sunt și banii mei”, desfășurată de Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM) și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), într-un proiect finanțat de Uniunea Europeană și National Endowment for Democracy.

Materialele de pe platforma www.investigatii.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice.

Comentarii