Economic

Cum statul a rămas fără pachetul majoritar de acțiuni la SA “Artmet”

artmet.md

Jaful din averea publică

În finele anului 2007- începutul anului 2008, guvernarea comunistă a demarat un amplu program de privatizare. Pe parcursul anului 2008 au avut loc mai multe licitații, tendere, negocieri directe cu potențialii investitori privind privatizarea unor active din proprietatea statului. În febra acestor privatizări, multe dintre ele au ajuns, prin diferite tertipuri, mai mult sau mai puțin legale, pe mâna unor „investitori” apropiați de partidului comuniștilor, care s-au folosit de moment pentru a se pricopsi cu avere.

Privatizare nebuloasă

La 20 august 2007, Guvernul aprobă prin Hotărârea nr. 945 o listă cu 267 bunuri proprietate de stat supuse privatizării. Printre acestea figura și Uzina Mecanică SA „Artmet” din Chișinău, specializată în confecționarea construcțiilor de metal și a utilajului nestandartizat. Capitalul social al SA „Artmet” era de 3 275 580 lei, divizat în 54 593 de acțiuni, a câte 60 lei. Statul era acționar principal la această întreprindere, cu 91,77% din acțiuni. Întâmplător sau nu, dar SA „Artmet” nu a mai ajuns să fie scoasă în mod deschis la privatizare, așa cum s-a făcut în cazul celorlalte întreprinderi incluse în hotărârea Guvernului. În cazul acestei întreprinderi s-a găsit o altă modalitate, destul de ingenioasă și aparent legală, de a o trece din proprietate de stat în cea privată.

Indicații la pachet

Sediul ArtmetLa începutul anului 2008, Ministerul Industriei și Infrastructurii, în subordinea căruia era SA „Artmet”, decide să includă în capitalul acesteia și activele ÎS „Sectorul autogestionar de reclamă și montaj” evaluate la 578622 lei. În urma acestei acțiuni, cota statului urma să ajungă la 93% în capitalul “Artmet”. Cel puțin așa arată documentele oficiale.

La 18 aprilie 2008 este convocată Adunarea generală extraordinară a acționarilor, care decide, între altele, emisia suplimentară de acțiuni. Interesele statului, le-a reprezentat Nadejda Mazuric, consultant la/imagesDirecția sinteza economică, prognoze și reforme/imagesdin cadrul Ministerului Industriei și Infrastructurii. Reprezentantul statului, după cum avea să aflăm, a venit la adunarea acționarilor cu lecția pregătită de acasă. Nadejada Mazuric avea indicațiile în scris cum să procedeze și cum să voteze la fiecare chestiune pusă în discuție. Acestea se conțineau în nota cu nr.44/B din 18.04.2008, semnată de viceministrul Vasile Mămăligă. Iată unele spicuiri din scrisoarea cu indicații: “La chestiunea privind aprobarea actului de transmitere-predare a patrimoniului de stat către S.A. „Artmet” va vota „pentru”. La chestiunea privind majorarea capitalului social al S.A. „Artmet” și, respectiv, a cotei statului prin înregistrarea emisiei suplimentare de acțiuni, va vota „pentru”. La chestiunea aprobarea dării de seamă privind rezultatele emisiei suplimentare de acțiuni și listei subscriitorilor va vota „pentru” și va pune în sarcina consiliului societății definitivarea sumei emisiei suplimentare de acțiuni și a listei subscriitorilor până la 29 aprilie 2008.”

În cadrul adunării, acționarii minoritari (din administrația întreprinderii) au manifestat interes pentru a participa la subscrierea de capital și au cerut să li se acorde acest drept. Această propunere a fost acceptată și a fost pusă la vot împreună cu propunerea de majorare a capitalului social al SA „Artmet” cu 4700 040 lei. Contribuția statului era de doar 578 622 lei, restul sumei – 4121420 lei – era contribuția acționarilor minoritari. Faptul că cele două propuneri au fost puse la vot împreună a creat, se pare, o confuzie în rândul acționarilor. Reprezentantul statului a votat așa cum i s-a idicat - „pentru”, chiar dacă statul pierdea astfel pachetul de control în SA „Artmet”.

Cota statului cedată „legal” unui proprietar privat

Victor Odobescu

Victor Odobescu

În urma subscrierii, cota statului s-a redus de la 91,77% la 44,9% (!), iar acționar majoritar a devenit directorul general Victor Odobescu, consilier municipal Chiținău din partea Partidului Comunișrilor. Până la aceasta, Odobescu era unul din acționari minoritari. Acesta a subscris suma de 4,1 mln lei, obținând astfel o cotă de 53 la sută din capitalul SA „Artmet”. Victor Odobescu respinge orice suspiciuni de rea intenție în diminuarea cotei statului în SA “Artmet”. Potrivit lui, până în ultima zi a fost așteptată o decizie a statului pentru a participa cu o sumă mai mare la emisia suplimentară de acțiuni. „Eu am contractat un împrumut de la bancă, pe care îl achit și în prezent”, ne-a declarat Odobescu, adăugând că a muncit mai mult de 27 de ani la această întreprindere. Este totuși straniu că statul, deși a venit cu propunerea de majorare de capital, a fost și cel care, până la urmă, a rămas în pierdere. Mai degrabă pare a fi o înțelegere tacită de a trece patrimoniul statului în proprietate privată.

Legea cu privire la piața valorilor mobiliare stipulează că emitentul este obligat să prezinte Comisiei Naționale a/imagesPieței Financiare, în termen de 15 zile de la data încheierii plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea suplimentară, „confirmarea Agenției Proprietății Publice privind executarea clauzelor contractuale - în cazul emisiunii valorilor mobiliare din contul capitalizării investițiilor efectuate de către persoanele care au procurat pachete de acțiuni în procesul privatizării proprietății publice; acordul Agenției Proprietății Publice în cazul în care statul deține o cotă de cel puțin 10% în capitalul social al emitentului” etc.

Ministerul Economiei și Comerțului al RM, care a preluat majoritatea împuternicirilor fostului minister al Industriei și Infrastructurii și Agenția Proprietății Publice nu și-au dat acordul la majorarea capitalului social al SA „Artmet” prin emisia suplimentară de acțiuni în valoare de 4,7 mln lei. Ei argumentau că prin această acțiune se va diminua atât cota statului, cât și cea a celorlalți acționari. Mai mult, Consiliul de Administrare al SA “Artmet”, unde statul era încă majoritar, nu a acceptat majorarea capitalului.

Instanțele judiciare „pecetluiesc” afacerea

Epopeea cu majorarea de capital nu s-a terminat aici. Agenția Proprietății Publice de pe lângă Ministerul Economiei a contestat majorarea de capital în forma rezultată pe motiv că s-a făcut fără acordul acordul său, încălcându-se Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, și în detrimentul statului, întrucât cota statului a fost micșorată de la 91,77% la 45%. În iulie 2008, APP a acționat în judecată “Artmet”, solicitând anularea punctului 3 al procesului-verbal nr.2 din 18.04.2008 al Adunării Generale extraordinare a acționarilor.

Instanța de fond și cea de apel au constatat că ședința respectivă a fost desfășurată legal, având cvorumul necesar pentru a decide majorarea capitalului social prin emisie suplimentară de acțiuni. Ambele instanțe au constatat că nu poate fi acceptat nici argumentul privind lipsa împuternicirilor reprezentantului statului de a vota pentru majorarea capitalului social, deoarece la dosar a fost anexată scrisoarea MII adresată Nadejdei Mazuric, reprezentantul statului în SA „Artmet”, în care este expres indicat că urmează sa asigure cu întreg pachetul de acțiuni ale statului adoptarea hotărârii privind majorarea capitalului social al SA „Artmet” și, respectiv, a cotei statului prin înregistrarea emisiei suplimentare de acțiuni. La 4 februarie 2009, Colegiul economic al CSJ a menținut deciziile instanțelor de fond.

Mai mult, Curtea de Apel Chișinău, prin decizia din 30 mai 2008 și Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, prin decizia din 25 iunie 2008, obligă MEC și APP să elibereze SA “Artmet” acordul în scris la majorarea capitalului social.

Tudor Copaci, actualul director al Agenției Proprietății Publice, ne-a spus că deja nu mai există posibilități de a schimba situația creată în legătură cu capitalul statului la Artmet, deoarece există o decizie definitivă a instanței de judecată. Altfel spus, statul a pierdut în mod legal cota sa majoritară de acțiuni în capitalul SA Artmet, în favoarea unei persoane fizice.

Interese fără vină

Cu toate acestea, vizavi de modul cum a fost făcută această cedare de capital, sunt mai multe întrebări decât răspunsuri. Este interesant și faptul că Nadejda Mazuric, care a fost reprezentantul statului în SA Artmet în preznt este angajată la această întreprindere (!). Să fie acest post răsplata pentru deciziile luate în detrimentul statului și în favoarea noului acționar privat? Nu știm. Nadejda Mazuric neagă orice legătură între votul său și obținerea, după aceasta, a unui loc de muncă la întreprinderea respectivă. Ea susține că după lichidarea Ministerului Industriei și Infrastructurii a stat în șomaj câteva luni și „era normal că, dacă statul a aruncat-o în stradă, să-și caute de lucru în altă parte”. Altfel spus, dânsa nu are nici o vină.

Este interesant și faptul că imediat după schimbarea acționarului majoritar la întreprindere, aceasta devine mult mai profitabilă, deși practic are aceeași conducere. De exemplu, în 2008, SA „Artmet” obține un profit de 5 mln lei, de peste trei ori mai mult decât în anul 2007. Vânzările au constituit 60,6 mln lei, aproape de două ori mai mult decât în 2007.

Practici trase la indigo

Practica de a aduce la faliment sau a face nerentabile întreprinderile care real pot aduce profituri considerabile, numai pentru a le privatiza pe nimic este una cunoscută și utilizată frecvent în ultimii ani de către cei apropiați guvernării comuniste. Nu este nouă nici practica diminuării pachetului majoritar de acțiuni al statului pentru a trece întrepriderile profitabile în măini private. Numele ex-viceministrului Vasile Mămăligă a figurat în 2005 întrun dosar penal privind diminuarea pachetului majoritar de acțiuni al statului la SA „Restaurantul Doina” din Parcul Valea Trandafirilor, caz tras la indigo cu cel al SA „Artmet”. Și în cazul SA „Restaurantul Doina” diminuarea pachetului majoritar de acțiuni al statului s-a făcut prin emisie suplimentară de acțiuni.

Rămâne să vedem, dacă Procuratura Generală, care a început să investigheze mai multe cazuri de privatizări suspecte, va lua în vizor și acest caz. Poate atunci se va reuși și găsirea vinovaților.

http://www.app.gov.md/file/hotariri/Anexa2.pdf

Documentul prin care SA Artmet era scoasă la privatizare.

Investigatia a fost realizată în cadrul Campaniei „Jurnaliștii împotriva corupției” desfășurată cu sprijinul Organizației National Endowment for Democracy

Materialele de pe platforma www.investigatii.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice.

Comentarii