Istoric

Cine suntem

Centrul de Investigaţii Jurnalistice este o organizație neguvernamentală, creată în anul 2003. Activitatea de bază a centrului este îndreptată spre îmbunătăţirea calităţii jurnalismului de investigaţie în Republica Moldova, consolidarea capacității jurnaliştilor de investigaţie, promovarea celor mai bune metode şi tehnici pentru jurnalismul de investigaţie, precum şi desfăşurarea unor campanii de sensibilizare a opiniei publice.  

Ce facem

Centrul de Investigații Jurnalistice activează ca un centru de resurse pentru mass-media, pentru societatea civilă în general, dar şi pentru jurnalişti în particular, oferind o amplă bază de date, contacte la nivel local şi naţional, precum şi multe alte informaţii utile în achetele jurnalistice.   

În ultimii ani echipa Centrului de Investigații Jurnalistice a realizat peste 500 de anchete jurnalistice care au avut ca subiect fapte de corupţie şi crimă organizată, încălcarea drepturilor omului, protecţia copiilor etc. Articolele de investigaţie realizate de echipa centrului sunt publicate și difuzate concomitent de un număr mare de ziare, posturi de radio și TV naţionale şi locale.

Totodată, centrul a desfăşurat numersoase campanii media de sensibilizare a opiniei publice, precum şi traininguri de instruire pentru studenţi, jurnalişti şi funcţionari publici.  

Echipa Centrului de Investigații Jurnalistice a organizat cel puțin 70 de dezbateri publice în cadrul Clubului Jurnaliștilor de Investigație și Rețelei „Jurnaliștii – prietenii copiilor”.

Campanii media: 

 • „Promoting investigative journalism Moldova”, susținută de National Endowment for Democracy (2008-2010);
 • „Consolidarea capacității de monitoring a societății civile în Moldova”, susținută de Academy for Educational Development și USAID (2008-2009);
 • „Jurnaliştii pentru eliminarea torturii şi protecţia victimelor torturii şi relelor tratamente", susținută de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (2009-2010);  
 • „Jurnaliştii pentru şanse egale şi diversitate", susținută de Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova (2012-2013; 2013-2014).
 • „Strengthening the Skills of Journalists in Investigating Cases of Abuse against Children”, susținută de OAK Foundation (2013);
 • „Toleranţă zero corupţiei! Fii activ şi pune corupţia la zid!”, susținută de Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova;
 • „Parteneriat între mass-media, societatea civilă şi instituţiile publice în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane”, susținută de Reprezentanța în Moldova a Organizației Internaționale pentru Migrație (2010-2013);   
 • „Consolidarea capacităţii mass-media naţională şi regională din Moldova în vederea reflectării tematicilor copiilor şi adolescenţilor”, susținută de reprezentanța UNICEF în Moldova (2011-2014);
 • „Shining a Light on Corruption in Moldova”, cu sprijinul Freedom House și Ambasada Finlandei; 
 • „Banii Publici sunt și Banii Mei”, în parteneriat cu Asociația pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), cu suportul Uniunii Europene și NED (2015-2017);
 • Jurnaliştii pentru transparenţă în gestionarea banilor publici”, desfăşurată cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova.