Economic

Moldova vândută pe bucățele Concernului rus “Gazprom” (II)

O formulă defectuoasă

Formula de reorganizare și privatizare a complexului de gaze, acceptată în 1998 de Guvern și Parlament, a fost apreciată de mai mulți experți în domeniu drept incorectă și defectuoasă atât pentru R.Moldova, cât și pentru acționarii întreprinderilor respective. Nicolae Gorcea, președintele SA ”Glodeni-Gaz”, în numele a circa 20 conducători ai întreprinderilor de gazificare din republică, atenționa Guvernul, Parlamentul că nu este rațional a ceda 50 la sută din acțiuni „Gazprom”-ului în contul datoriilor pentru gaze, deoarece există destui oameni de afaceri autohtoni care-s gata să investească în acest complex. Gorcea demonstra cu cifre că datoriile erau cauzate de dezordinea, iresponsabilitatea și corupția care domneau în ramura dată, dar de faptul că o parte din sursele adunate de la consumatori nu ajungeau la destinație.

În anii 1996-1999 SA ”Glodeni-Gaz”, bunăoară, investise în construcții capitale circa 2 mln lei. Întreprinderea procura gaze direct de la SAR ”Gazprom”, achitând plățile în avans, nu avea nici o restanță la impozite, activa cu profit, plătea dividende solide acționarilor, inclusiv statului. La fel lucrau și alte întreprinderi din domeniu. Datoriile țării pentru gazele consumate însă erau mereu în creștere. Sugestiile lui Gorcea și ale colegilor săi n-au fost luate în seamă. Dimpotrivă, SA ”Glodeni-gaz”a fost „reorganizată” forțat. Gorcea a încercat să apere interesele colectivului în diferite instanțe, inclusiv și în cele judiciare, dar n-a reușit, deși legea, formal, era de partea lui. La fel, mai mulți acționari persoane fizice din Glodeni, Leova, Cimișlia și din Căușeni au încercat fără succes să-și apere dreptatea în instanțe.

Reorganizarea din 1998-1999 s-a răsfrânt negativ și asupra întreprinderilor de gazificare. Conform legislației în vigoare, inclusiv a Contractului de Constituire și Statutului SA ”Moldova-Gaz”, cele 39 de societăți pe acțiuni, care activau în 1998 în complexul de gaze din republică, urmau să intre în componența societății nou-formate ca întreprinderi afiliate. Consiliul de Observatori al SA ”Moldova-Gaz” însă a decis să reorganizeze societățile pe acțiuni în 21 de SRL-uri (!?). Astfel, întreprinderile și-au pierdut statutul de societăți pe acțiuni, iar o bună parte - și pe cel de persoană juridică. Și dacă după primul val de privatizare circa 20 la sută din patrimoniul întreprinderilor de gazificare aparținea angajaților, după reorganizarea din 1998-1999 cota lor în SA ”Moldova-Gaz” a ajuns la doar 1, 23 procente. Administrațiile și colectivele mai multor întreprinderi au încercat să-și apere drepturile, demonstrând Guvernului, Parlamentului, instanțelor de judecată că autorii reorganizării au încălcat Legea cu privire la societățile pe acțiuni, Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, alte acte normative. Reacția a fost pur moldovenească: cei mai activi rebeli din teritoriu au fost concediați, aceeași soartă având-o peste un timp și Mihail .Lesnic, președintele SA "Moldova-Gaz". Doi ani mai târziu, consilierul președintelui SA ”Moldova-Gaz”, Boris Postoroncă, preciza la o solicitare a săptămânalului CUVÂNTUL din Rezina că nici un SRL din cadrul SA ”Moldova-Gaz” nu activează cu beneficiu, iar datoria republicii față de SAR ”Gazprom” continuă să crească…

Fără patrimoniu și cu datorii

Oficialitățile afimau că multiplele reorganizări din complexul de gaze au fost motivate de necesitatea de a reduce datoriile față de furnizorii de gaze și de a asigura securitatea republicii în domeniul energetic. După cum am văzut, nu s-a întâmplat nici una, nici alta. Dimpotrivă, în tot acest răstimp, complexul de gaze a rămas, precum se constata în Hotărârea parlamentară din 2000, adoptată în baza materialelor Comisiei speciale în frunte cu deputatul V.Ciobanu, un domeniu al „delapidărilor și fraudelor masive, care au adus prejudicii enorme atât statului, cât și consumatorilor, au subminat securitatea energetică a țării”. Iar situația în domeniul aprovizionării cu gaze a Republicii Moldova, încasarea plăților de la consumatori și achitarea cu furnizorii este apreciată drept „dramatică și nebuloasă”. Factori de decizie din ramură susțin că „Moldova-Gaz” avea posibilități reale să se răsplătească regulat pentru gazele procurate. Datoriile create nu fără suportul unor demnitari interesați au continuat să atragă penalități enorme. În 1999, bunăoară, datoria față de „Gazprom” pentru localitățile din dreapta Nistrului a fost stinsă la nivel de 31%, cea pentru malul stâng – de 12,5 procente.

Case în Federația Rusă pe banii moldovenilor

Se pare că mare parte a mijloacele acumulate de la consumatori nu ajungea la furnizorii de gaze, ci - în buzunare străine. Iată câteva exemple elocvente. Potrivit datelor SA ”Moldova-Gaz”, enunțate de aceeași comisie parlamentară, SA ”Moldova-Gaz” și-a stins datoriile față de „Gazprom” pentru anii 1996-1997 construind case de locuit în Federația Rusă și furnizând diferite mărfuri. Ulterior s-a constatat că această datorie nu numai că nu a fost stinsă, dar și s-a majorat de la 63 mln USD pentru 1996 până la 149 mln USD – pentru 1997 și 168 mln USD, pentru 1998. Câte case și unde anume au fost construite, în proprietatea cui au nimerit acestea, care este costul lor real etc? Răspunsul la aceset întrebări îl cunosc anumite persoane cu demnități în guvernările trecute. Organele de drept, deși au fost atenționate, nu s-au grăbit să facă lumină în acest sens.

Milioanele asigură tăcerea

Cazul celor 28,2 mln de lei achitate de SA ”Ciment” Rezina pentru resursele energetice utilizate în anii 1996-1999 a fost larg mediatizat la timpul respectiv. Amintim doar că SA „Ciment”, la indicația unor factori de decizie de la Chișinău, a transferat suma respectivă în contul SRL „Artedeia”, o firmă fantomă, înregistrată în capitală, pe o adresă fictivă. În câteva zile suma a nimerit pe conturile altor patru firme, care au transferat banii SRL „Barsaf” din Chișinău, de la care milioanele au fost transmise unei firme din Talin, Estonia.De aici urma banilor s-a pierdut. De soarta celor 28,2 mln lei „s-a ocupat” Departamentul Control Financiar și Revizie, Procuratura Generală, MAI, Centrul pentru Combaterea Corupției și Crimei Organizate, care au mai stabilit că adresa SRL ”Barsaf” coincide cu cea a SRL ”Artedeia”, dar „nu au fost în stare” să determine cine-s patronii acestor firme-fantome, de ce milioanele au ajuns pe conturile lor și nu la furnizorul de gaze. Solicitați de subsemnații, unii colaboratori ai organelor susmenționate au afirmat că transferul de bani s-a făcut în mod legal. Alții, solicitând să nu le divulgăm numele, ne-au spus că organele abilitate cunosc foarte bine cine-s autorii acestei afaceri și în buzunarele cui au ajuns banii, dar se tem să apună lucrurilor pe nume. Afacerea a fost mușamalizată, chiar dacă acest caz a fost discutat și în Parlament.

Spălare de bani prin firme căpușă

și mai curioasă era schema decontărilor reciproce dintre structurile complexului de gaze din Moldova și furnizorii de gaze, practicată timp de mai mulți ani. De exemplu, SAR ”Gazprom” încredința strângerea datoriilor de la SA ”Moldova-Gaz” unor firme anumite nerezidente în Moldova, care, la rândul lor, cedau creanțele altor firme înregistrate în republică, care încheiau acte de achitări reciproce cu SA ”Moldova-Gaz” și diferite întreprinderi producătoare de bunuri materiale. Rezidenții care trebuiau să efectueze achitările reciproce cu SA ”Moldova-Gaz” luau marfa de la întreprinderile producătoare, dar nu o transmiteau agenților autorizați de SAR ”Gazprom” să stingă datoriile pentru gaze, ci o comercializau pe teritoriul republicii. După câteva operațiuni de milioane, acestea dispăreau. Unele dintre firmele implicate în astfel de tranzacții erau fondate și conduse de chiar de colaboratori ai SA ”Moldova-Gaz” sau persoane afiliate acestora. Directorul SRL „Bimaco”, A.Belinchis, bunăoară, deținea și funcția de șef al Departamentului de livrare și comercializare a gazelor de la SA ”Moldova-Gaz”. Mai mulți ani mărfurile destinate pentru achitarea gazelor primite de SA ”Moldova-Gaz” de la „Gazprom” erau exportate prin intermediul firmelor "Bimaco”, „Completgaz”, „Glen”, „Bimani”, „Delsonox”, „Magcomgaz” ș.a. Curtea de Conturi a stabilit că doar SRL „Bimaco” a adus republicii un prejudiciu de peste 26 mln de lei, deși a fost verificată doar o parte din afacerile din anii 1996-1998 ale acesteia, deoarece majoritatea documentelor contabile a fost declarată pierdută.

În ansamblu, potrivit Curții de Conturi, doar în perioada dată suma achitărilor reciproce dintre SA ”Moldova-Gaz” și SAR ”Gazprom” a constituit 4589,8 mln de lei, firmele implicate în acest barter (circa 2500 de agenți economici) și-au însușit nelegitim cel puțin 122 mln de lei destinate pentru achitarea datoriilor către „Gazprom” și care au rămas să fie compensate din buzunarul consumatorilor. În această sumă nu intră evaziunile fiscale, alte prejudicii aduse statului de către firmele respective, patronate, de regulă, de demnitari din complexul de gaze și din structurile de stat, sume care se cufrează la sute de milioane de lei. Astfel, la începutul anului 2000, suma penalităților la datoriile față de „Gazprom” ajunsese la 300 mln USD. Iar la adunarea generală a acționarilor SA ”Moldova-Gaz”din mai 2007, Ghenadii Abașchin, președintele consiliului de admi-nistrație, a remarcat că societatea a înregistrat în 2006 pierderi de circa 200 mln de lei și datoriile „Moldova-Gaz” față de concernul rus „Gazprom” se cifrau la sfârșitul anului 2006 la 840 mln USD (fără penalități - n.a.), dintre care cota regiunii transnistrene constituia 685 mln USD.

Stăpânul dictează

O altă componentă a problemei este modul de recepționare și evidență de către SA ”Moldova-Gaz” a gazelor naturale, corectitudinea formării tarifelor propuse consumatorilor. Punctele de recepționare-livrare a gazelor pentru R.Moldova au rămas cele din perioada sovietică și se află pe teritoriul Ucrainei. SA ”Moldova-Gaz”, de fapt, nu are acces la aceste contoare, datele despre livrarea gazelor fiind transmise de reprezentații „Naftagaz-Ucraina” prin telefon sau poșta electronică. Potrivit mai multor experți, datele furnizate sunt aproximative, chiar îndoielnice, dar sunt acceptate de conducerea SA ”Moldova-Gaz”. Prin 2000, Ministerul Economiei și Reformelor a prezentat Guvernului un program de aprovizionare cu gaze a republicii și de contorizare a magistralelor de distribuire, recunoscând că lipsa unui mecanism bine ajustat de aprovizionare, evidență și achitare a plăților pentru consumul de gaze naturale a creat condiții favorabile pentru abuzuri și delapidări de proporții, fapt ce a prejudiciat enorm atât bugetul statului, cât și consumatorii. Guvernul a aprobat programul, stabilind, ca, în regim de urgență, toate gazoductele magistrale, la intrarea lor pe teritoriul republicii, să fie dotate cu contoare, ca să se știe cu certitudine ce cantitate de combustibil consumă regiunea din partea dreaptă și cât – cea din partea stângă a Nistrului. Deși au trecut câțiva ani, contoarele așa și nu au fost instalate. Un colaborator al SA ”Moldova-Gaz” a explicat foarte simplu motivul neîndeplinirii Hotărârii Guvernului: „Stăpânul n-are nevoie de aceste contoare”, precizând că stăpânul de facto al complexului de gaze din Moldova deja este SAR ”Gazprom”.

(Continuare în numărul următor)
Investigația a fost realizată cu sprijinul Asociației Jurnaliștilor din Danemarca FUJ/SCOOP

Materialele de pe platforma www.investigatii.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice.

Comentarii