Discriminare

Femeile din Moldova, discriminate la plata salariilor

Foto: tribuna.md

Femeile din Republica Moldova, deşi egale în faţa legii cu bărbaţii, obţin salarii mai scăzute cu peste 10 la sută decât bărbaţii, pentru aceeasi muncă şi la un nivel de pregătire similar. Este şi constatarea Grupului de lucru al ONU privind discriminarea împotriva femeilor în legislație și în practică, care a vizitat recent R.Moldova. Experţii străini au constat, între altele, că practicile discriminatorii sunt în continuare aplicate şi împiedică participarea deplină şi egală a femeilor pe piaţa forţei de muncă. Patronii preferă să angajeze femei fără responsabilităţi familiale, sub 45 de ani, iar salariile acestora sunt mult mai mici decît cele ale bărbaţilor.

În timp ce unele voci spun că discrepanţa între nivelul salarial al unei femei şi al unui bărbat este doar "în mintea sexului frumos", statisticile confirmă această stare de lucruri. Un studiu efectuat recent de CREDO arată că în  R.Moldova discrepanţa între salariile femeilor şi bărbaţilori înregistrează o scădere, totuşi ponderea salariului femeilor este în proporţie de 76,4 la sută din salariul mediu alocat bărbaţilor. Experţii spun că acest lucru se datorează faptului că activităţile economice „feminizate” sunt şi cele mai prost plătite. Femeile lucrează mai ales în instituţiile medicale şi cele de asistenţă socială în proporţie de 80,3% şi în învăţământ în proporţie de 74,3% dintre salariaţi.  

Ecaterina Mardarovici, directoarea Clubului politic al femeilor “50 la 50”, spune  că diferenţierea de salariu se datorează pe de o parte faptului că domeniul afacerilor este considerat preponderent masculin, iar pe de altă parte îşi spune cuvântul şi rolul de mamă pe care trebuie să-l exercite femeia în cadrul familiei: “Câţiva ani în urma a fost făcut un studiu de Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă. În rândul persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii alături de persoanele care revin din detenţie sunt şi femeile care revin pe piaţa muncii după concediul de maternitate. Ele sunt vulnerabile pe piaţa muncii, asta însemană un copil d eun an şi jumătate sau trei , însă asta ar însemna concediu, copil poate fi bolnav, şi athnci angajatorii se reţin..”  

Dacă în domeniul public unde există salarii de la stat, femeile nu sunt discriminate în ce priveşte retribuţia muncii, apoi ele ajung mai greu la un post de conducere, care presupune şi o retribuţie mai mare, precizează Ecaterina Mardarovici . “Nu există vreun act legislative care să prevadă diferenţe la salariu între femei şi bărbaţi, egalitatea se respectă şi diferenţele sunt mai puţin evidente în funcţiile publice, dar promovarea în funcţiile cheie frânează. În medicină şi în educaţie 80 la sută sunt femei, dar în funcţiile de conducere avem mai mulţi bărbaţi, asta înseamnă şi salrii mai mari…”.     

Reprezentanţii angajatorilor recunosc că patronii, de multe ori dau preferinţă bărbaţilor atunci când au de ales, chiar dacă aceştia au o calificare mai proastă  decât o femeie. Valentina Postolache, sefa de directive in cadrul Confederatiie patronatelor sopune ca unii patronii au o mentalitate patriarhala si nu accepta sa lucreze cu femei, iar altii nu vor sa se complice cu situatii in care femeia trebuie sa-şi ia concediu de maternitate sau de crestere a copilului:

Foto: europalibera.org

Valentina Postolache “Exista discriminare, ca pentru aceeasi muncă se plăteşte diferit , acest aspect nu este reglementta nici de Codul Muncii nici de alt act legislative...”

Pentru a combate inegalitatea salariilor, companiile trebuie să îndepărteze obstacolele din calea femeilor, astfel încât acestea să aibă acces la slujbe mai bine plătite, să ia măsuri prin care să permită muncitorilor să găsească un echilibru între muncă şi familie, cum ar fi facilităţi pentru îngrijirea copilului la locul de muncă, să garanteze că munca cu normă redusă este remunerată la fel ca munca cu normă întreaga, să permită programe de lucru flexibile pentru femeile cu copii mici sau cele gravide, susţine Valentina Postolache: “Ar fi trebuit sa fie nişte facilităţi fiscale pentru angajatorii care angajează femei cu copii mici sau gravid şi le crează condiţii mai bune la locul de muncă. În aşa fel vom avea doar de câştigat, femeile vor putea să se dedice copiilor, iar la locul de lucru vor lucracu randament mai mare”.

Şi autorităţile recunosc că, deşi s-au înregistrat progrese în ce priveşte asigurarea egalităţii între bărbaţi şi femei în legislaţia R.Moldova, femeia continuă să se afle întro situaţie de vulnerabilitate din cauza discriminării pe piaţa muncii. Guvernarea trebuie să întreprindă măsuri pentru a lichida diferenţierea la salarizare şi pensionare, spune vicepreşedinta parlamentului Liliana Palihovici, precizând că femeile care au lucrat în condiţii similare cu bărbaţii au pesii mai mici, deoarece perioada de creştere a copilului nu intră în stagiul de cotezare la Fondul Asigurărilor Sociale: “

Foto: consiliulong.md

Liliana Palihovici: “Femeia este discriminată la plata salariilor şi din această cauză ulterior este discriminată şi la pensionare. O femeie care a lucrat în aceleaşi condiţii cu un bărbat, la aceeaşi categorie de salarizare, va primi o pensie mai mică decât bărbatul, pentru anii în care a crescut copiii intră în stagiul de muncă, dar nu se calculează la cotezarea la fondul Social. Şi în acest fel femeia riscă să se confrunte cu sărăcia la bătrâneţe”.  

Conform datelor statistice, în Moldova un  număr foarte mic  de femei – de doar 0,6% au o afacere proprie şi doar 26% lucrează pe cont propriu. Majoritatea femeilor – circa  70 la sută - sunt salariate.

Materialul poate fi audiat pe site-ul Radio Europa Liberă.

Materialele de pe platforma www.investigatii.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice.

Comentarii