Declaraţia cu privire la respectarea drepturilor copiilor în mass-media

Noi, semnatarii, organizații mass-media și instituții media, recunoscând că interesul superior al copilului trebuie luat în considerare cu prioritate în toate deciziile şi acţiunile care îi privesc, în conformitate cu Convenţia privind drepturile copilului, respectând dreptul inalienabil al fiecărui copil de a fi protejat împotriva tuturor formelor de violenţă fizică sau psihică, vătămare sau abuz, neglijare sau tratament neglijent, maltratare sau exploatare, inclusiv abuz sexual, 

conștientizând importanţa interpretării univoce şi respectării întocmai a normelor legale care asigură protecţia copiilor, recunoscând că fiecare copil are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte şi că punctului de vedere al copilului trebuie să i se acorde importanţa cuvenită,

declarăm necesară consolidarea eforturilor privind asigurarea respectării în mass-media a drepturilor copiilor și ne asumăm respectarea plenară a următoarelor principii: 

1.  Vom urmări ca siguranţa şi bunăstarea copilului să fie o prioritate pentru jurnaliștii care abordeaza probleme legate de copii;

2. Vom respecta dreptul fiecărui copil la tratament non-discriminatoriu pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, origine socială, dizabilitate sau orice altă caracteristică a sa sau a membrilor familiei sale;

3. Vom trata fiecare copil cu respect si demnitate și vom asculta opinia copilului în procesul realizării materialelor de presă;

4. Vom evita utilizarea termenilor denigratori în materialele ce vizează copiii şi nu vom divulga identitatea copiilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă, cu excepţia cazurilor în care identificarea se face în interesul superior al copilului;

5. Vom reflecta obiectiv şi nepărtinitor toate evenimentele cu conotaţie negativă cu implicarea copiilor, fără a le interpreta, a judeca sau a face presupuneri. Vom acționa în aşa fel, încât să minimizăm  riscul de a-i răni şi mai mult pe protagoniştii materialelor;

6. Vom respecta principiul deontologic care cere jurnaliștilor să fotografieze copiii doar cu permisiunea părinţilor, a tutorelui sau a unui reprezentant legal, cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este în interesul copilului;

7. Vom intervieva copiii-victime ale abuzului, martori ai infracţiunilor sau în conflict cu legea doar în prezenţa psihologului sau a unui lucrător social;

8. Vom evita să prezintăm povestea individuală a copiilor în situaţii de risc şi vom reflecta astfel de cazuri la general. Nu ne vom  limita doar la reflectarea cazurilor de abuz, ci vom  prezinta şi motivele care au determinat aceste cazuri.

9. Vom urmări evoluţia cazurilor de rezonanţă, revenind la subiecte  ce ţin de violarea drepturilor copiilor, de siguranţa, securitatea, viaţa privată, educaţia, protecţia sănătăţii şi asistenţa socială, la fel ca şi la cazurile de exploatare şi discriminare a copiilor.

Instituţiile semnatare:    

 1. Centrul de Investigatii Jurnalistice
 2. Asociaţia Presei Independente
 3. Consiliul de Presă
 4. Centrul Media pentru Tineri
 5. Compania Publică „Teleradio Moldova”
 6. TV Publika
 7. Ziarul „Adevărul”
 8. Ziarul „Jurnal de Chişinău”
 9. Publicaţia  „Ziarul de Gardă”
 10. Ziarul „Timpul”
 11. Revista pentru copii „Amic”
 12. Ziarul pentru copii „Tribuna Copiilor”
 13. Ziarul pentru copii „Florile Dalbe”
 14. Publicaţia „Cuvântul” (Rezina)  
 15. Publicaţia „Gazeta de Sud” (Cimişlia)
 16. Revista pentru părinţi şi copii „Odoraş”
 17. Publicaţia „Natura”
 18. Centrul Tânărului Jurnalist
 19. Publicaţia „Observatorul de Nord” (Soroca)
 20. Publicaţia „SP” (Bălţi)
 21. „Expresul” (Ungheni)
 22. „Glia Drochiană (Drochia)
 23. Săptămânalul „Vocea Poporului”
 24. „Cuvântul Liber” (Leova)

Declaraţia este deschisă pentru a fi semnată şi de alte instituţii media      
Pentru semnarea Declaratiei Va adresati la Centrul de Investigatii Jurnalistice , persoana de contact Natalia Porubin, email
nataporubin@gmail.com, 079727205