"Reflectarea în mass-media a cazurilor de tortură şi rele tratamente în instituţiile statului"